Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"kryzys finansowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kryzys finansowy" po polsku

kryzys finansowy

rzeczownik
 1. financial crisis  
  We have not come up with an answer to the economic and financial crisis. (Nie znaleźliśmy odpowiedzi na kryzys gospodarczy i finansowy.)
  One cannot be certain as to when the current financial crisis will end. (Nie można mieć pewności co do tego, kiedy skończy się obecny kryzys finansowy.)
  Together we must call and work for a European response to the financial crisis. (Musimy razem wezwać do opracowania i opracować europejską odpowiedź na kryzys finansowy.)
 2. financial slump  

"kryzys finansowy" — Słownik kolokacji angielskich

financial crisis kolokacja
 1. financial przymiotnik + crisis rzeczownik = kryzys finansowy
  Bardzo silna kolokacja

  The paper's financial crisis came to a head in the summer of 1904.

powered by  eTutor logo