BUSINESS ENGLISH -50%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"corporate sponsor" — Słownik kolokacji angielskich

corporate sponsor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sponsor korporacji
  1. corporate przymiotnik + sponsor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Corporate sponsors provide a large amount of support to the Society.

powered by  eTutor logo