GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"promotor" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "promotor" po polsku

promotor

rzeczownik
 1. supervisor **
  • promotor (pracownik naukowy uczelni wyższej opiekujący się pracami magistrantów lub doktorantów) [policzalny]
   I have to consult my ideas with my supervisor. (Muszę omówić moje pomysły z moim promotorem.)
 2. thesis advisor  
 3. promotor , także: promoter *
 4. broacher
 5. inceptor

Powiązane zwroty — "promotor"

rzeczownik

"promotor" — Słownik kolokacji angielskich

thesis advisor kolokacja
 1. thesis rzeczownik + advisor rzeczownik = promotor
  Zwykła kolokacja

  When I was in graduate school, my thesis advisor kept trying to fix me up on dates.

  Podobne kolokacje:

"promotor" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "promotor" po angielsku

promotor , także: promoter *

rzeczownik
 1. związek wzmagający czynność katalizatora, promotor
 2. promotor (organizator jakiegoś przedsięwzięcia)
  The venue promoter splits the ticket revenue with the bands playing the concert. (Organizator koncertu dzieli się zyskami ze sprzedaży biletów z zespołami grającymi na koncercie.)
 3. propagator, orędownik, zwolennik (osoba lub organizacja publicznie coś wspierająca)
  Finally, India can be regarded as a promoter of peace and stability in the region. (Wreszcie, Indie można postrzegać jako propagatora pokoju i stabilności w regionie.)
  The Council at its best could have a decisive role as a promoter of human rights and democracy. (Rada może w najlepszym razie odgrywać istotną rolę orędownika praw człowieka i demokracji.)
 4. stymulator