Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"initial" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "initial" po angielsku

initial ***

przymiotnik
 1. początkowy, wstępny
  Her initial reaction was surprise. (Jej początkową reakcją było zaskoczenie.)
  He resisted the initial impulse to open the envelope. (On powstrzymał początkowy impuls, żeby otworzyć kopertę.)
  Their curiosity was stronger than their initial panic. (Ich ciekawość była silniejsza, niż początkowa panika.)
  link synonim: first
  przeciwieństwo: final
 2. pierwsza (o literze na początku wyrazu)
  In German we capitalize the initial letters of nouns. (W niemieckim pierwszą literę rzeczowników piszemy wielką literą.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. inicjał (pierwsza litera, np. czyjegoś imienia lub nazwiska)
  What are your initials? (Jakie są twoje inicjały?)
  We have the same initials. (Mamy takie same inicjały.)
 2. parafa
  "Do I have to sign every page of the contract?" "No, just initials on each page." ("Czy muszę podpisywać każdą stronę umowy?" "Nie, tylko parafy na każdej stronie.")
  Is this your initial? (Czy to jest pańska parafa?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
Formy nieregularne: initialled past tense (BrE), initialled past participle (BrE), initialed past tense (AmE), initialed past participle (AmE)
 1. poświadczyć parafką, parafować, podpisać inicjałami
  I initialed the settlement. (Podpisałem ugodę inicjałami.)
  He initialed the sheet of paper at the bottom and set it aside. (On zaparafował kartkę na dole strony i odłożył ją na bok.)
  The document is legitimate, because I initialed it. (Ten dokument jest prawnie uzasadniony, bo poświadczyłem go parafką.)
  He changed the contract so we both initialed it. (On zmienił kontrakt, więc oboje poświadczyliśmy go parafkami.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.