"zaliczka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaliczka" po polsku

zaliczka

rzeczownik
 1. advance ***
  • zaliczka, zadatek [COUNTABLE]
   We have to pay an advance in order to book a room. (Musimy wpłacić zaliczkę, żeby zarezerwować pokój.)
   If we cancel our reservation, they won't return us our advance. (Jeśli odwołamy naszą rezerwację, nie oddadzą nam naszego zadatku.)
 2. deposit **   [COUNTABLE]
  Should I leave a deposit? (Czy powinienem zostawić zaliczkę?)
  I paid the deposit on my new flat. (Wpłaciłem zaliczkę na moje nowe mieszkanie.)
 3. down payment
 4. retainer
 5. sub *   British English informal
  You have to pay a sub in addition to the price. (Obok ceny, należy wpłacić jeszcze zaliczkę.)
 6. interim payment
 7. up-front money  
 8. initial payment  
 9. token payment  
 10. front money   American English
 11. earnest *
  • zaliczka, zadatek
   In order to participate you need to pay an earnest. (Żeby uczestniczyć należy wpłacić zaliczkę.)
 12. advance money , advance payment  
 13. imprest   British English

"zaliczka" — Słownik kolokacji angielskich

down payment kolokacja
 1. down przymiotnik + payment rzeczownik = zaliczka, przedpłata
  Bardzo silna kolokacja

  But the down payment was, especially for two 29-year-olds who had just been married.

  Podobne kolokacje:
 2. down przyimek + payment rzeczownik = zaliczka, przedpłata
  Bardzo silna kolokacja

  A $500 down payment was usually enough to do business on.

  Podobne kolokacje:
initial payment kolokacja
 1. initial przymiotnik + payment rzeczownik = zaliczka
  Zwykła kolokacja

  The settlement calls for an initial $4.5 million payment to the Medicaid program.

  Podobne kolokacje:
token payment kolokacja
 1. token przymiotnik + payment rzeczownik = zaliczka
  Luźna kolokacja

  Still there were doubts; Sparks made token payments of 5s.

  Podobne kolokacje:
interim payment kolokacja
 1. interim przymiotnik + payment rzeczownik = zaliczka (np. wynagrodzenia, odszkodowania)
  Luźna kolokacja

  In either case, finance can be arranged by interim payments if liability is not an issue.

powered by  eTutor logo