"payment" po polsku - Słownik angielsko-polski

payment *** , pt (skrót) *

Credit Card Payment Option Insurance Payment
rzeczownik
 1. płatność, zapłata [COUNTABLE]
  The payment day is set on the tenth of each month. (Dzień zapłaty ustalony jest na dziesiątego każdego miesiąca.)
  Do they accept credit card payments? (Czy oni akceptują płatności kartą kredytową?)
 2. płacenie, opłacenie [UNCOUNTABLE]
  The payment of my mobile phone is done by my parents. (Opłacenie mojego telefonu komórkowego jest wykonywane przez moich rodziców.)
  Have you considered the payment of interest before the end of the year? (Czy rozważałeś opłacenie odsetek przed końcem roku?)
przymiotnik
 1. płatniczy
  What kind of payment means do you accept? (Jaki rodzaj środków płatniczych akceptują Państwo?)
  I think the safest payment means is cash. (Sądzę, że najbezpieczniejszym środkiem płatniczym jest gotówka.)

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "payment"

rzeczownik
kolokacje
Zobacz także: cash paymentbenefit paymentpayment systemreturn paymentextra paymentafter-paymentwelfare benefit, welfare paymentbonus paymentseverance paymentadvance paymentinterim paymentroyalty paymentexcess paymenttuition paymentsminimum paymentdirect paymentsadvance money, advance paymenttransfer paymentreceive paymentpayment in excesslate paymentshort paymentfor a paymentorder of paymentlump-sum paymentfinal paymentpayment scheduleprepaymentdemand paymentovertime payment, overtime paywage paymentback paymentredundancy paymentnon-payment, nonpaymentpart paymentstop paymentoverpaymentunderpaymentpayment for overtimepayment for servicespayment in partpayment in one amountpayment in kindpayment in fullpayment in due timepayment in arrearpayment in advance, payment in anticipationpayment by installmentspayment by letter of creditpayment of compensationpayment by crossed checkpayment by checkpayment by bill, payment by way of a billpayment by bank transferpayment against documentspayment after deliverypayment after datepayment of claimspayment of dutypayment in accordance with collective bargaining agreementpayment on presentationpayment by chequepayment into courtpayment of indemnitypayment by instalmentspayment as remuneration for workpayment of a rewardpayment of incidental dues in arrearpayment by resultspayment on requestpayment on due datepayment of excise dutypayment on deliverypayment on accountpayment of the taxpayablepayment of the taxpayment of the pricepayment of the amount of dutypayment of servicespayment of losspayment of invoicepayment into account