"payment" po polsku — Słownik angielsko-polski

payment ***

Credit Card Payment Option
rzeczownik
 1. płatność, zapłata [COUNTABLE]
  The payment day is set on the tenth of each month. (Dzień zapłaty ustalony jest na dziesiątego każdego miesiąca.)
  Do they accept credit card payments? (Czy oni akceptują płatności kartą kredytową?)
  link synonim: pt.
 2. płacenie, opłacenie [UNCOUNTABLE]
  The payment of my mobile phone is done by my parents. (Opłacenie mojego telefonu komórkowego jest wykonywane przez moich rodziców.)
  Have you considered the payment of interest before the end of the year? (Czy rozważałeś opłacenie odsetek przed końcem roku?)
przymiotnik
 1. płatniczy
  What kind of payment means do you accept? (Jaki rodzaj środków płatniczych akceptują Państwo?)
  I think the safest payment means is cash. (Sądzę, że najbezpieczniejszym środkiem płatniczym jest gotówka.)

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "payment"

rzeczownik
kolokacje
Zobacz także: benefit paymentpayment systemafter-paymentwelfare benefit, welfare paymentbonus paymentseverance paymentadvance paymentinterim paymentroyalty paymenttuition paymentsminimum paymentdirect paymentstransfer paymentreceive paymentpayment in excessfor a paymentshort paymentorder of paymentpayment scheduleprepaymentnon-payment, nonpaymentdemand paymentoverpaymentovertime payment, overtime paywage paymentback paymentredundancy paymentpart paymentcontingent paymentprincipal paymentpayment terminalmobile paymentstop paymentcashless paymentpayment cardonline paymentsunderpaymentpayment into accountpayment by letter of creditpayment in one amountpayment in kindpayment in fullpayment in due timepayment in arrearpayment in advance, payment in anticipationpayment for servicespayment by installmentspayment of claimspayment by crossed checkpayment by checkpayment by bill, payment by way of a billpayment by bank transferpayment against documentspayment after deliverypayment after datepayment in partpayment of compensationpayment into courtpayment on deliverypayment of indemnitypayment by resultspayment for overtimepayment by chequepayment on requestpayment on presentationpayment on due datepayment on accountpayment of dutypayment of the taxpayablepayment of the taxpayment of the pricepayment of the amount of dutypayment of servicespayment of losspayment of invoicepayment of excise dutypayment in accordance with collective bargaining agreement