"make payments" — Słownik kolokacji angielskich

make payments kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki zapłaty
  1. make czasownik + payment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    So you can only say they may make a payment.

powered by  eTutor logo