ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"płacenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "płacenie" po polsku

płacenie

rzeczownik
 1. payment *** , pt (skrót) *
  • płacenie, opłacenie [niepoliczalny]
   The payment of my mobile phone is done by my parents. (Opłacenie mojego telefonu komórkowego jest wykonywane przez moich rodziców.)
   Have you considered the payment of interest before the end of the year? (Czy rozważałeś opłacenie odsetek przed końcem roku?)
 2. paying  
obrazek do "pay" po polsku
czasownik
 1. pay *****
  • płacić (za zakupione dobra lub wykonaną pracę) [przechodni/nieprzechodni]
   I paid sixty pounds for my MP3 player. (Zapłaciłem sześćdziesiąt funtów za mój odtwarzacz MP3.)
   He paid his bill and left. (On zapłacił rachunek i wyszedł.)
   How much did you pay for it? (Ile za to zapłaciłeś?)
   I'd like to pay the workers more. (Chciałbym płacić pracownikom więcej.)
   I will pay you to stay here for the rest of the day. (Zapłacę ci, żebyś został tu przez resztę dnia.)
 2. give ***** , także: gie Scottish English   [przechodni]
  I gave $20 for this record. (Zapłaciłem 20 dolarów za to nagranie.)
  How much did you give for that? (Ile za to zapłaciłeś?)
  Give him $5. (Zapłać mu 5 dolarów.)
 3. imburse dawne użycie  
phrasal verb
 1. fork over
czasownik
 1. foot *****  
  I didn't foot the bill. (Nie zapłaciłem rachunku.)
  The company footed travel expenses. (Firma pokryła koszty podróży.)
 2. plank *
 3. go , *****

Powiązane zwroty — "płacenie"

czasownik
rzeczownik
phrasal verb
przymiotnik
płatny = due +9 znaczeń
z własnej kieszeni (płacić za coś) = out-of-pocket
inne
idiom

powered by  eTutor logo