"prompt somebody to something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "prompt somebody to something" po angielsku

prompt somebody to something

czasownik
 1. skłaniać, motywować, zachęcać, prowokować kogoś do czegoś
czasownik
 1. podpowiadać, suflerować [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
 2. sugerować, podpowiadać, podsuwać (rozmówcy) [TRANSITIVE]
  Parents usually prompt their children to say thank you. (Rodzice zazwyczaj podpowiadają swoim dzieciom, aby powiedziały dziękuję.)
 3. powodować, doprowadzać (do czegoś) [TRANSITIVE]
  What prompted you to say that? (Co spowodowało, że to powiedziałeś?)
  His affair prompted scandal in the neighbourhood. (Jego romans doprowadził do skandalu w okolicy.)
 4. wywoływać (np. uczucia), wyzwalać [TRANSITIVE]
  The speech prompted angry responses. (Mowa wywołała złowrogie odpowiedzi.)
 5. ożywiać [TRANSITIVE]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. bezzwłoczny, natychmiastowy, szybki
  She's written back already - that was a prompt reply! (Ona już odpisała - to była szybka odpowiedź!)
  This problem requires prompt action. (Ten problem wymaga natychmiastowego działania.)
 2. punktualny, dokładny, na czas, terminowy
  Try to be prompt for your appointment. (Postaraj się być punktualny na swoją wizytę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przysłówek
 1. punktualnie, dokładnie British English informal
  He showed up prompt at ten o'clock. (On pojawił się punktualnie o dziesiątej.)
  We're leaving at six o'clock prompt. (Wyjeżdżamy dokładnie o szóstej.)
  Classes start at ten o'clock prompt. (Zajęcia zaczynają się dokładnie o dziesiątej.)
rzeczownik
 1. podpowiedź (suflera)
 2. komunikat, znak zgłoszenia (w komputerze) technical
  A prompt on your screen shows that the computer is ready. (Komunikat na twoim ekranie pokazuje, że komputer jest gotowy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "prompt somebody to something"

przysłówek
promptly = bezzwłocznie +2 znaczenia
rzeczownik
prompter = sufler (w teatrze) +1 znaczenie
promptness = szybkość, pośpiech +1 znaczenie

powered by  eTutor logo