"natychmiastowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "natychmiastowy" po polsku

natychmiastowy

przymiotnik
 1. immediate ***  
  They made an immediate response. (Oni natychmiast odpowiedzieli.)
  It had an immediate effect on her. (To wywarło na niej natychmiastowy efekt.)
  The situation required immediate intervention. (Sytuacja wymagała natychmiastowej interwencji.)
  They responded with immediate action. (Oni odpowiedzieli natychmiastowymi działaniami.)
  link synonimy: instant, instantaneous
 2. instant **  
  The invention was an instant success. (Wynalazek był natychmiastowym sukcesem.)
 3. swift *
  • błyskawiczny (o działaniu), natychmiastowy (o odpowiedzi), szybki (o transakcji)
   He took very swift action, for which I should like to thank him most sincerely. (Bardzo szybko zaczął działać i za to chciałbym mu bardzo gorąco podziękować.)
   We will then crush the rebellion with one swift stroke. (Wtedy zdławimy Rebelię jednym błyskawicznym uderzeniem.)
 4. overnight **
  • natychmiastowy, nagły
   Their success was overnight, no one expected it. (Ich sukces był nagły, nikt się go nie spodziewał.)
   The delivery of the package was overnight. (Dostawa paczki była natychmiastowa.)
 5. snap ***
  • natychmiastowy, pochopny (o decyzji, wniosku)
   It was a snap decision. We shouldn't have done that. (To była pochopna decyzja. Nie powinniśmy byli tego robić.)
   You should not draw any snap conclusions - let him explain. (Nie powinieneś wyciągać żadnych pochopnych wniosków - daj mu się wytłumaczyć.)
 6. at hand *   oficjalnie
 7. instantaneous  
  His reaction was instantaneous. (Jego reakcja była natychmiastowa.)
  The death of the crew was instantaneous. (Śmierć załogi była natychmiastowa.)
  link synonimy: immediate, instant
  zobacz także: sudden, abrupt
 8. prompt **
  • bezzwłoczny, natychmiastowy, szybki
   She's written back already - that was a prompt reply! (Ona już odpisała - to była szybka odpowiedź!)
   This problem requires prompt action. (Ten problem wymaga natychmiastowego działania.)
 9. split-second
 10. spot , ****  
  A spot reaction saved the man's life. (Natychmiastowa reakcja uratowała życie mężczyźnie.)
  Our campaign received a spot reaction. (Nasza kampania otrzymała natychmiastową reakcję.)