"pochopny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pochopny" po polsku

pochopny

przymiotnik
  1. foolish *  
    Don't do anything foolish. (Nie rób niczego pochopnego.)
    He made some foolish decisions. (On podjął kilka pochopnych decyzji.)
  2. snap ***
    • natychmiastowy, pochopny (o decyzji, wniosku)
      It was a snap decision. We shouldn't have done that. (To była pochopna decyzja. Nie powinniśmy byli tego robić.)
      You should not draw any snap conclusions - let him explain. (Nie powinieneś wyciągać żadnych pochopnych wniosków - daj mu się wytłumaczyć.)
  3. impulsive
    • impulsywny, porywczy, pochopny, spontaniczny
      It's usually not good to make impulsive decisions. (To często zły pomysł, żeby podejmować decyzje pod wpływem impulsu.)
  4. hasty  
    Don't do anything hasty or you'll regret it. (Nie rób niczego pochopnego, bo tego pożałujesz.)
    His decision to move out was too hasty. (Jego decyzja, żeby się wyprowadzić, była zbyt pochopna.)
  5. rash
  6. rushed
  7. ill-considered
  8. overhasty  
  9. half-cocked
  10. scattergun , scattershot
  11. hot-headed , także: hotheaded  
  12. scattershot
  13. precipitant
  14. rackle ScoE
  15. precipitative
  16. precipitate

Powiązane zwroty — "pochopny"

przysłówek
pochopnie = hastily +6 znaczeń
rzeczownik

powered by  eTutor logo