Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"zachęcać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zachęcać" po polsku

zachęcać

obrazek do "encourage" po polsku
czasownik
 1. encourage ****
  • zachęcać, mobilizować, przekonywać, ośmielać [przechodni]
   My friends are encouraging me to take part in the competition. (Moi przyjaciele zachęcają mnie do wzięcia udziału w zawodach.)
   We were encouraged to learn foreign languages at school. (Byliśmy w szkole zachęcani do nauki języków obcych.)
   The traffic encouraged many people to use trains. (Korki zachęciły wielu ludzi do podróżowania pociągami.)
   You can also encourage your friends to come and help. (Możesz także przekonać swoich przyjaciół, żeby przyszli i pomogli.)
   She encouraged me to meet with her brother. (Przekonała mnie, żebym spotkał się z jej bratem.)
   przeciwieństwo: discourage
 2. spur **
  • zachęcać (kogoś do czegoś)
   The money spurs her to study more. (Pieniądze zachęcają ją do tego, aby uczyć się więcej.)
   zobacz także: spur somebody on
 3. stimulate **
  • pobudzać (np. czyjeś zainteresowania), zachęcać (kogoś do czegoś) [przechodni]
   Teachers should ask questions which stimulate children to think. (Nauczyciele powinni zadawać takie pytania, które pobudzają dzieci do myślenia.)
   The book stimulated a discussion of the problem of emigration. (Książka pobudziła dyskusję o problemie emigracji.)
   link synonim: challenge
 4. woo *
 5. incite
 6. prompt somebody to something
 7. incentivize , incentivise BrE , incent
  • zachęcać, motywować (np. do ciężkiej pracy)
   The last month's profit incentivizes me to work harder. (Zysk z zeszłego miesiąca motywuje mnie do cięższej pracy.)
phrasal verb
 1. egg on
 2. plug for somebody
 3. gee up