Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"ośmielać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ośmielać" po polsku

ośmielać

obrazek do "encourage" po polsku
czasownik
 1. encourage ****
  • zachęcać, mobilizować, przekonywać, ośmielać [TRANSITIVE]
   My friends are encouraging me to take part in the competition. (Moi przyjaciele zachęcają mnie do wzięcia udziału w zawodach.)
   We were encouraged to learn foreign languages at school. (Byliśmy w szkole zachęcani do nauki języków obcych.)
   The traffic encouraged many people to use trains. (Korki zachęciły wielu ludzi do podróżowania pociągami.)
   You can also encourage your friends to come and help. (Możesz także przekonać swoich przyjaciół, żeby przyszli i pomogli.)
   She encouraged me to meet with her brother. (Przekonała mnie, żebym spotkał się z jej bratem.)
   przeciwieństwo: discourage
 2. embolden , także: imbolden
phrasal verb
 1. draw somebody out
 2. bring somebody out of himself , bring somebody out of herself
czasownik
 1. dare **
phrasal verb
 1. open up **
  • ośmielić się, zacząć mówić
   I never thought you'd open up about yourself like that. (Nigdy nie myślałem, że tak się przede mną otworzysz.)
   He opened up about his dead mother. (On zaczął mówić o swojej zmarłej matce.)
   She opened up about her experiences. (Ona zacząła mówić o swoich doświadczeniach.)
 2. bring somebody out of oneself

Powiązane zwroty — "ośmielać"

rzeczownik
ośmielanie = fostering +1 znaczenie

powered by  eTutor logo