PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"motywować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "motywować" po polsku

motywować

czasownik
 1. motivate **
  • kierować, motywować (np. do zrobienia czegoś) [przechodni]
   What motivated you to find a new job? (Co motywowało cię do znalezienia nowej pracy?)
   She is motivated by the desire to win. (Ona jest motywowana chęcią zwycięstwa.)
   zobacz także: drive
  • motywować (podnosić motywację) [przechodni]
   to inspire others to do something
   She motivated me to follow my dreams. (Ona zmotywowała mnie, bym podążał za swoimi marzeniami.)
   She can't motivate her children to learn. (Ona nie umie zmotywować swoich dzieci do nauki.)
 2. prompt somebody to something
 3. incentivize , incentivise BrE , incent
  • zachęcać, motywować (np. do ciężkiej pracy)
   The last month's profit incentivize me to work harder. (Zysk z zeszłego miesiąca motywuje mnie do cięższej pracy.)
 1. give reasons , state reasons

Powiązane zwroty — "motywować"

rzeczownik
motyw = motive , motif +5 znaczeń
motywacja = motivation +2 znaczenia
motywowanie = reinforcement +1 znaczenie
przymiotnik
phrasal verb
czasownik

"motywować" — Słownik kolokacji angielskich

give reasons kolokacja
Popularniejsza odmiana: give a reason
 1. give czasownik + reason rzeczownik = motywować, uzasadniać
  Bardzo silna kolokacja

  I didn't want to ever give her reason to leave me.