KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"uzasadniać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uzasadniać" po polsku

uzasadniać

czasownik
 1. argue ****
  • uzasadniać, argumentować, twierdzić [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   How can you argue your proposition? (Jak możesz uzasadnić swoją propozycję?)
   They argued for cutting public expenses. (Oni argumentowali za obcięciem wydatków publicznych.)
   She argues that we should leave the EU. (Ona twierdzi, że powinniśmy opuścić UE.)
 2. excuse ***
  • usprawiedliwiać (się), tłumaczyć się, justować, uzasadniać [TRANSITIVE]
   I was working up a short way to excuse myself and get home. (Myślałem nad prostym sposobem usprawiedliwienia się i pójścia do domu.)
   Nothing excuses her aggressive behaviour. (Nic nie usprawiedliwia jej agresywnego zachowania.)
 3. justify **  
  These are important reasons which justify supporting this project. (To są ważne powody, które uzasadniają poparcie tego projektu.)
  Can you justify your choice? (Czy możesz uzasadnić swój wybór?)
 4. validate *
 5. legitimize , legitimise British English
 6. substantiate
 1. state reason
 2. give legitimacy  
 3. give reasons , state reasons

"uzasadniać" — Słownik kolokacji angielskich

give legitimacy kolokacja
 1. give czasownik + legitimacy rzeczownik = uzasadniać
  Bardzo silna kolokacja

  Does it give legitimacy to the symbolic repeal passed by the House?

  Podobne kolokacje:
give reasons kolokacja
Popularniejsza odmiana: give a reason
 1. give czasownik + reason rzeczownik = motywować, uzasadniać
  Bardzo silna kolokacja

  I didn't want to ever give her reason to leave me.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo