"offer reasons" — Słownik kolokacji angielskich

offer reasons kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powody oferty
  1. offer czasownik + reason rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And Washington politics last week offered little reason to think that things are about to change.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo