Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"mobilizować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mobilizować" po polsku

mobilizować

obrazek do "encourage" po polsku
czasownik
 1. encourage ****
  • zachęcać, mobilizować, przekonywać, ośmielać [TRANSITIVE]
   My friends are encouraging me to take part in the competition. (Moi przyjaciele zachęcają mnie do wzięcia udziału w zawodach.)
   We were encouraged to learn foreign languages at school. (Byliśmy w szkole zachęcani do nauki języków obcych.)
   The traffic encouraged many people to use trains. (Korki zachęciły wielu ludzi do podróżowania pociągami.)
   You can also encourage your friends to come and help. (Możesz także przekonać swoich przyjaciół, żeby przyszli i pomogli.)
   She encouraged me to meet with her brother. (Przekonała mnie, żebym spotkał się z jej bratem.)
   przeciwieństwo: discourage
 2. mobilize * , mobilise British English
czasownik
 1. motivate **
  • motywować (podnosić motywację) [TRANSITIVE]
   to inspire others to do something
   She motivated me to follow my dreams. (Ona zmotywowała mnie, bym podążał za swoimi marzeniami.)
   She can't motivate her children to learn. (Ona nie umie zmotywować swoich dzieci do nauki.)

Powiązane zwroty — "mobilizować"

czasownik
zmobilizować = challenge +2 znaczenia
rzeczownik
przysłówek
idiom

powered by  eTutor logo