BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zmobilizować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zmobilizować" po polsku

zmobilizować

czasownik
 1. challenge *****
  • zmobilizować, pobudzić [przechodni]
   My parents challenge me to study better and better. (Moi rodzice mobilizują mnie, abym uczył się coraz lepiej.)
   My dreams challenge me to hard work. (Moje marzenia mobilizują mnie do ciężkiej pracy.)
   link synonim: stimulate
 2. mobilize * , mobilise BrE
 3. prod *
 4. move *****
  • poruszać, zmobilizować, powodować [przechodni]
   Her speech moved the crowd. (Jej przemowa poruszyła tłum.)
   That book moved me - I decided to change my life. (Ta książka mnie zmobilizowała - postanowiłem zmienić swoje życie.)

powered by  eTutor logo