eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"poruszać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poruszać" po polsku

poruszać

Tips to make your move less stressful – House Made Home obrazek do "wag" po polsku
czasownik
 1. move *****
  • przenosić, przesuwać, poruszać [przechodni/nieprzechodni]
   Don't move the table, please. (Nie przesuwaj proszę stołu.)
   I moved the flowers into the bedroom. (Przeniosłem kwiaty do sypialni.)
   Will you help me move the wardrobe, please? (Czy pomógłbyś mi przesunąć szafę?)
   link synonim: shift
  • poruszać, zmobilizować, powodować [przechodni]
   Her speech moved the crowd. (Jej przemowa poruszyła tłum.)
   That book moved me - I decided to change my life. (Ta książka mnie zmobilizowała - postanowiłem zmienić swoje życie.)
 2. affect ****
  • wzruszać, poruszać (kogoś) [przechodni]
   The novel "Wuthering Heights" affected me. (Powieść "Wichrowe Wzgórza" wzruszyła mnie.)
   The director's speech affected the audience. (Przemowa reżysera wzruszyła widownię.)
 3. stir , ***
  • poruszać, ruszać [przechodni/nieprzechodni]
   I'm longing for a wave of love that would stir in me. (Czekam na falę miłości, która by się we mnie poruszyła.)
   The wind gently stirred the leaves. (Wiatr delikatnie poruszył liśćmi.)
  • pobudzać, poruszać, podniecać [przechodni]
   She is the kind of girl that can stir the emotions of a man. (Ona jest typem dziewczyny, która potrafi pobudzić emocje mężczyzny.)
   His words stirred the angry crowd. (Jego słowa poruszyły rozgniewany tłum.)
   Her speech stirred a lot of people. (Jej przemowa wzburzyła wielu ludzi.)
 4. touch ****
  • poruszać, wzruszać, urazić (np. czyjeś uczucia) [przechodni]
   Your confession touched my heart. (Twoje wyznanie wzruszyło moje serce.)
   This film touched her deeply. (Ten film głęboko ją poruszył.)
 5. bring *****
 6. give ***** , także: gie ScoE
  • ruszać, poruszać [przechodni]
   This gear gives the mechanism. (To koło zębate porusza mechanizm.)
   The wind was giving the leaves. (Wiatr poruszał liśćmi.)
 7. raise *****
  • podnosić, poruszać (temat) [przechodni]
   I need to raise this subject at the meeting. (Muszę poruszyć ten temat na spotkaniu.)
   Don't raise that subject. It is rather thorny. (Nie poruszaj tego tematu. Jest on raczej drażliwy.)
 8. wiggle
  • kręcić (się), poruszać (się) (na boki), machać
   She wiggled her hips. (Kręciła biodrami.)
   I can wiggle my ears, look! (Potrafię machać uszami, spójrz!)
 9. wag
 10. disturb **
 11. budge
 12. moot
 13. agitate
 14. go , *****
 15. bestir
phrasal verb
 1. bring something up , bring up something **
czasownik
 1. flex *
 2. broach ,
 3. commove
obrazek do "move" po polsku
czasownik
 1. move *****
 2. nod ****
 3. ride ****
 4. blow , ****
 5. draw , *****
  • ruszać się, poruszać się (w określonym kierunku) [nieprzechodni]
   The suspect was drawing up. (Podejrzany poruszał się w kierunku północnym.)
   In which direction are we drawing? (W jakim kierunku się poruszamy?)
 6. move about
 7. fare **
 8. get *****
 9. make a motion  
 10. ambulate
 11. shrithe
phrasal verb
 1. get around * , get about BrE  
 2. shift around

Powiązane zwroty — "poruszać"

rzeczownik
ruch = movement +5 znaczeń
poruszenie = mobilization AmE , także: mobilisation BrE +5 znaczeń
poruszanie = raising +1 znaczenie
czasownik
podskakiwać (poruszać się szybko w górę i w dół) = bob
latać (poruszać się w powietrzu) = fly
naruszać = violate +6 znaczeń
mknąć (poruszać się szybko w niekontrolowany sposób) = barrel
śmigać (poruszać się szybko) = bucket
śmignąć (szybko się poruszać) = whistle
płynąć (poruszać się z gracją) = sail
przysłówek
delikatnie (np. poruszać się, sugerować) = gently
oględnie (poruszać się, mówić) = cautiously
przymiotnik
mobilny (mogący się z łatwością poruszać) = mobile
poruszony = disturbed +2 znaczenia
phrasal verb
idiom