Kurs TRAVEL ENGLISH -30%Zadbaj o angielski przed podróżąSPRAWDŹ >>

"poruszenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poruszenie" po polsku

poruszenie

rzeczownik
 1. mobilization AmE , także: mobilisation BrE
  • mobilizacja, uruchomienie, poruszenie
   Northern District battalion has not responded to mobilization request. (Batalion w Północnej Dzielnicy nie odpowiada na rozkaz do mobilizacji.)
   They have a couple thousands soldiers at the ready, and twice that many after the mobilization. (Oni mają kilka tysięcy żołnierzy w gotowości, i dwa razy tyle po mobilizacji.)
 2. flurry ,
  • poruszenie, nagłe ożywienie [policzalny]
   There was a flurry of activity in the room when he walked in. (Kiedy on wszedł do pokoju, nastało nagłe ożywienie.)
 3. stir , ***
  • podniecenie, poruszenie
   The stir gave us the opportunity to leave. (Poruszenie dało nam szansę do wyjścia.)
   There was a stir in the crowd when the actor appeared. (W tłumie nastąpiło poruszenie, kiedy pojawił się aktor.)
 4. furore BrE , furor AmE
 5. wiggle , wiggling
 6. agitation
 7. stushie ScoE , także: stishie ScoE , także: stooshie ScoE , także: stoushie ScoE , także: stashie ScoE
 8. whoop-de-do AmE potocznie , whoop-de-doo , whoop-up
Tips to make your move less stressful – House Made Home obrazek do "wag" po polsku
czasownik
 1. move *****
 2. affect ****
  • wzruszać, poruszać (kogoś) [przechodni]
   The novel "Wuthering Heights" affected me. (Powieść "Wichrowe Wzgórza" wzruszyła mnie.)
   The director's speech affected the audience. (Przemowa reżysera wzruszyła widownię.)
 3. stir , ***
  • poruszać, ruszać [przechodni/nieprzechodni]
   I'm longing for a wave of love that would stir in me. (Czekam na falę miłości, która by się we mnie poruszyła.)
   The wind gently stirred the leaves. (Wiatr delikatnie poruszył liśćmi.)
 4. touch ****
  • poruszać, wzruszać, urazić (np. czyjeś uczucia) [przechodni]
   Your confession touched my heart. (Twoje wyznanie wzruszyło moje serce.)
   This film touched her deeply. (Ten film głęboko ją poruszył.)
 5. give ***** , także: gie ScoE
  • ruszać, poruszać [przechodni]
   This gear gives the mechanism. (To koło zębate porusza mechanizm.)
   The wind was giving the leaves. (Wiatr poruszał liśćmi.)
 6. raise *****
  • podnosić, poruszać (temat) [przechodni]
   I need to raise this subject at the meeting. (Muszę poruszyć ten temat na spotkaniu.)
   Don't raise that subject. It is rather thorny. (Nie poruszaj tego tematu. Jest on raczej drażliwy.)
 7. wiggle
  • kręcić (się), poruszać (się) (na boki), machać
   She wiggled her hips. (Kręciła biodrami.)
   I can wiggle my ears, look! (Potrafię machać uszami, spójrz!)
 8. wag
 9. disturb **
 10. moot
 11. agitate
 12. work , *****
 13. go , *****
czasownik
 1. bring *****
 2. flex *
 3. budge
 4. broach ,
 5. commove
phrasal verb
 1. bring something up , bring up something **
czasownik
 1. ride ****
 2. blow , ****
 3. draw , *****
  • ruszać się, poruszać się (w określonym kierunku) [nieprzechodni]
   The suspect was drawing up. (Podejrzany poruszał się w kierunku północnym.)
   In which direction are we drawing? (W jakim kierunku się poruszamy?)
 4. move about
 5. fare **
 6. get *****
 7. make a motion  
 8. ambulate
 9. shrithe
phrasal verb
 1. get around * , get about BrE  
 2. shift around
czasownik
 1. nod ****
 2. give a movement  
 3. bestir
 1. move a muscle  

powered by  eTutor logo