"wyruszać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyruszać" po polsku

wyruszać

czasownik
 1. start *****   [nieprzechodni]
  We started at 8, so we've been walking for 3 hours now. (My wyruszyliśmy o godzinie 8, a więc idziemy już 3 godziny.)
  We should start at nine to get there at midnight. (Powinniśmy wyruszyć o dziewiątej, żeby dotrzeć tam o północy.)
  We will start when the storm ends. (Wyruszymy, kiedy skończy się burza.)
phrasal verb
 1. embark on something * , embark upon something
 2. start out **
 3. sally forth
phrasal verb
 1. set out ** , set off *
  • wyruszyć (w podróż), rozpocząć (podróż)
   I set out on a journey to Africa. (Wyruszyłem w podróż do Afryki.)
   We will set out at noon. (Wyruszymy w podróż w południe.)
   She'll set off for Warsaw in the evening. (Ona wieczorem wyruszy do Warszawy.)
   I have to set off early to get there. (Muszę wcześnie wyruszyć, żeby tam dotrzeć.)
 2. head out *
 3. shoot off
 4. sally out
czasownik
 1. venture forth
 1. set off on something
 2. fare forth   dawne użycie

"wyruszać" — Słownik kolokacji angielskich

sally forth kolokacja
 1. sally czasownik + forth przysłówek = wyruszać (aby zrobić coś trudnego, niebezpiecznego; często używane humorystycznie)
  Zwykła kolokacja

  He knew it, and sallied forth at the usual time.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo