"czyjś ruch" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czyjś ruch" po polsku

rzeczownik
 1. movement ****
  • ruch (grupa ludzi) [policzalny]
   The demonstration was organized by a peaceful movement. (Demonstrację zorganizował pokojowy ruch.)
   He's a leader of an anti-war movement. (On jest przywódcą antywojennego ruchu.)
  • ruch (poruszenie się) [policzalny lub niepoliczalny]
   I've noticed some movement in the garden. (Zauważyłem jakiś ruch w ogrodzie.)
   These cameras are sensitive to movement. (Te kamery są wrażliwe na ruch.)
   We are observing his movements, don't worry. (Obserwujemy jego działania, proszę się nie martwić.)
   They know all my movements. (Oni znają każdy mój ruch.)
 2. motion ***
  • ruch, poruszanie się [niepoliczalny]
   The motion of a car makes me want to accelerate. (Ruch samochodu powoduje, że chcę przyspieszyć.)
   You need to use a circular motion to turn a steering wheel. (Musisz używać okrężnych ruchów, żeby kręcić kierownicą.)
  • ruch, gest [policzalny]
   His hand motions suggested that he was nervous. (Ruchy jego ręki wskazywały, że się denerwuje.)
   Do you know that in Bulgaria they use other head motions to nod? (Wiesz, że oni używają innych ruchów głowy, żeby przytaknąć w Bułgarii?)
 3. stroke ***
  • uderzenie, ruch (w czasie pływania, np. ręką lub wiosłem) [policzalny]
   Jane swam with fast strokes. (Jane płynęła szybkimi uderzeniami.)
   The strokes of the paddles were irregular. (Ruchy wioseł były nierówne.)
 4. traffic ***
  • ruch (statków, samolotów) [niepoliczalny]
   The air traffic increased during the last decade. (Ruch samolotów zwiększył się w ciągu ostatniego dziesięciolecia.)
   The car traffic became chaotic when the bomb exploded. (Kiedy wybuchła bomba, ruch samochodów stał się chaotyczny.)
  • ruch (internetowy)
   We observed the online traffic at his house. (Obserwowaliśmy ruch internetowy w jego domu.)
   She has a blog with a high online traffic. (Ona ma bloga z dużym ruchem internetowym.)
 5. move *****
  • ruch [tylko liczba pojedyncza]
   I saw a move in the garden, who is there? (Widziałem jakiś ruch w ogrodzie, kto tam jest?)
   He's on the move all the time because of his job. (On jest cały czas w ruchu z powodu swojej pracy.)
  • ruch (np. w szachach) [policzalny]
   He made two risky moves and he won a game of chess. (On wykonał dwa ryzykowne ruchy i wygrał partię szachów.)
   She made a brilliant move. (Ona wykonała znakomity ruch.)
   How long do I have to wait for your next move? (Jak długo mam czekać na twój następny ruch?)
 6. action *****
  • ruch, praca (np. części ciała), akcja (serca) [policzalny lub niepoliczalny]
   There is a heart action, so he's still alive. (Jest akcja serca, więc on nadal żyje.)
   This watch will monitor your muscle action. (Ten zegarek będzie monitorował działanie twoich mięśni.)
 7. locomotion
 8. comings and goings

Powiązane zwroty — "czyjś ruch"

czasownik
rzeczownik
nieruchomość = property +2 znaczenia
odruch = reaction +3 znaczenia
rozruch = riot +2 znaczenia
phrasal verb
przymiotnik
płynny (ruch) = smooth
ruchomy = mobile +4 znaczenia
ruchliwy = busy +1 znaczenie

powered by  eTutor logo