PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"poruszanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poruszanie" po polsku

poruszanie

rzeczownik
 1. raising
 2. locomotion
 3. flexing
 4. going
  • poruszanie (np. ręką)
 5. broaching
  • poruszanie (np. wstydliwego tematu)
 6. budging
 7. mooting
 8. commoving

poruszanie, poruszanie się

rzeczownik
 1. bestirring
Tips to make your move less stressful – House Made Home
czasownik
 1. move *****
 2. affect ****
  • wzruszać, poruszać (kogoś) [TRANSITIVE]
   The novel "Wuthering Heights" affected me. (Powieść "Wichrowe Wzgórza" wzruszyła mnie.)
   The director's speech affected the audience. (Przemowa reżysera wzruszyła widownię.)
 3. stir , ***
  • poruszać, ruszać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I'm longing for a wave of love that would stir in me. (Czekam na falę miłości, która by się we mnie poruszyła.)
   The wind gently stirred the leaves. (Wiatr delikatnie poruszył liśćmi.)
  • pobudzać, poruszać, podniecać [TRANSITIVE]
   She is the kind of girl that can stir the emotions of a man. (Ona jest typem dziewczyny, która potrafi pobudzić emocje mężczyzny.)
   His words stirred the angry crowd. (Jego słowa poruszyły rozgniewany tłum.)
   Her speech stirred a lot of people. (Jej przemowa wzburzyła wielu ludzi.)
 4. touch ****
  • poruszać, wzruszać, urazić (np. czyjeś uczucia) [TRANSITIVE]
   Your confession touched my heart. (Twoje wyznanie wzruszyło moje serce.)
   This film touched her deeply. (Ten film głęboko ją poruszył.)
 5. bring *****
 6. give ***** , także: gie Scottish English
  • ruszać, poruszać [TRANSITIVE]
   This gear gives the mechanism. (To koło zębate porusza mechanizm.)
   The wind was giving the leaves. (Wiatr poruszał liśćmi.)
 7. raise *****
  • podnosić, poruszać (temat) [TRANSITIVE]
   I need to raise this subject at the meeting. (Muszę poruszyć ten temat na spotkaniu.)
   Don't raise that subject. It is rather thorny. (Nie poruszaj tego tematu. Jest on raczej drażliwy.)
 8. wag
 9. disturb **
 10. wiggle
 11. budge
 12. moot
 13. agitate
 14. go , *****
 15. bestir
phrasal verb
 1. bring something up , bring up something **
czasownik
 1. flex *
 2. broach ,
 3. commove
rzeczownik
 1. motion ***
  • ruch, poruszanie się [UNCOUNTABLE]
   The motion of a car makes me want to accelerate. (Ruch samochodu powoduje, że chcę przyspieszyć.)
   You need to use a circular motion to turn a steering wheel. (Musisz używać okrężnych ruchów, żeby kręcić kierownicą.)
 2. riding
 3. ambulation
 4. wagging
 5. nodding
czasownik
 1. move *****
 2. nod ****
 3. ride ****
 4. blow , ****
 5. draw , *****
  • ruszać się, poruszać się (w określonym kierunku) [INTRANSITIVE]
   The suspect was drawing up. (Podejrzany poruszał się w kierunku północnym.)
   In which direction are we drawing? (W jakim kierunku się poruszamy?)
 6. move about
 7. fare **
 8. get *****
 9. make a motion  
 10. ambulate
 11. shrithe
phrasal verb
 1. shift around

Powiązane zwroty — "poruszanie"

rzeczownik
czasownik
latać (poruszać się w powietrzu) = fly
naruszać = violate +5 znaczeń
płynąć (poruszać się z gracją) = sail
phrasal verb
przymiotnik
poruszony = disturbed +1 znaczenie
idiom

powered by  eTutor logo