ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%.Zgarnij rabat na roczny kurs online.Sprawdź

"poruszać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poruszać coś" po polsku

Tips to make your move less stressful – House Made Home
czasownik
 1. move *****
 2. affect ****
  • wzruszać, poruszać (kogoś) [TRANSITIVE]
   The novel "Wuthering Heights" affected me. (Powieść "Wichrowe Wzgórza" wzruszyła mnie.)
   The director's speech affected the audience. (Przemowa reżysera wzruszyła widownię.)
 3. stir , ***
  • poruszać, ruszać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I'm longing for a wave of love that would stir in me. (Czekam na falę miłości, która by się we mnie poruszyła.)
   The wind gently stirred the leaves. (Wiatr delikatnie poruszył liśćmi.)
  • pobudzać, poruszać, podniecać [TRANSITIVE]
   She is the kind of girl that can stir the emotions of a man. (Ona jest typem dziewczyny, która potrafi pobudzić emocje mężczyzny.)
   His words stirred the angry crowd. (Jego słowa poruszyły rozgniewany tłum.)
   Her speech stirred a lot of people. (Jej przemowa wzburzyła wielu ludzi.)
 4. touch ****
  • poruszać, wzruszać, urazić (np. czyjeś uczucia) [TRANSITIVE]
   Your confession touched my heart. (Twoje wyznanie wzruszyło moje serce.)
   This film touched her deeply. (Ten film głęboko ją poruszył.)
 5. bring *****
 6. give ***** , także: gie Scottish English
  • ruszać, poruszać [TRANSITIVE]
   This gear gives the mechanism. (To koło zębate porusza mechanizm.)
   The wind was giving the leaves. (Wiatr poruszał liśćmi.)
 7. raise *****
  • podnosić, poruszać (temat) [TRANSITIVE]
   I need to raise this subject at the meeting. (Muszę poruszyć ten temat na spotkaniu.)
   Don't raise that subject. It is rather thorny. (Nie poruszaj tego tematu. Jest on raczej drażliwy.)
 8. disturb **
 9. wiggle
 10. budge
 11. moot
 12. agitate
 13. go , *****
 14. bestir

poruszać coś

phrasal verb
 1. bring something up , bring up something **
czasownik
 1. flex *
 2. broach
 3. commove
czasownik
 1. move *****
 2. nod ****
 3. ride ****
 4. blow , ****
 5. wag
 6. draw , *****
  • ruszać się, poruszać się (w określonym kierunku) [INTRANSITIVE]
   The suspect was drawing up. (Podejrzany poruszał się w kierunku północnym.)
   In which direction are we drawing? (W jakim kierunku się poruszamy?)
 7. move about
 8. get *****
 9. make a motion  
 10. ambulate
 11. shrithe
phrasal verb
 1. shift around

powered by  eTutor logo