"latać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "latać" po polsku

latać

czasownik
 1. fly ****
  • latać (poruszać się w powietrzu) [INTRANSITIVE]
   I wish I could fly. (Chciałbym umieć latać.)
   The bird flew over the house. (Ptak przeleciał nad domem.)
   This butterfly can't fly. (Ten motyl nie może latać.)
 2. buzz **
  • kręcić się, latać (np. po mieszkaniu, po biurze)
   He was buzzing around his office the whole day. (Cały dzień kręcił się po biurze.)
   Stop buzzing around the house and sit down! (Przestań latać po domu i usiądź!)
 3. flitter
idiom
 1. be on the wing

powered by  eTutor logo