"przelecieć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przelecieć" po polsku

przelecieć

idiom
 1. hook up *
 2. slip her a length
czasownik
 1. yam
 2. carry , *****
 3. nail **
  • przelecieć, bzyknąć  BrE slang
   Did you nail my girlfriend? (Przeleciałeś moją dziewczynę?)
   You won't nail her, she's too pretty for you. (Nie bzykniesz jej, jest dla ciebie za ładna.)
 4. shag
 5. knock ***
  • przelecieć, puknąć (odbyć stosunek)  BrE slang
   Did you knock her? (Przeleciałeś ją?)
   He wanted to knock her but she refused. (On chciał ją przelecieć, ale ona odmówiła.)
 6. hit *****
czasownik
 1. do *****
 2. boff somebody    AmE slang
idiom
 1. do a knock
czasownik
 1. fly ****
  • przelatywać (np. przez morze) [przechodni]
   We're flying over the Baltic Sea right now! (Przelatujemy w tej chwili przez morze Bałtyckie!)
   We flew over New York. (Przelecieliśmy nad Nowym Jorkiem.)

powered by  eTutor logo