"ruszać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ruszać się" po polsku

ruszać się

obrazek do "move" po polsku obrazek do "hurry up" po polsku
czasownik
 1. move *****
 2. stir , ***
  • ruszać się (z miejsca), opuszczać (miejsce) [nieprzechodni]
   He was a shy child - he seldom stirred from his room. (On był nieśmiałym dzieckiem - rzadko opuszczał swój pokój.)
 3. draw , *****
  • ruszać się, poruszać się (w określonym kierunku) [nieprzechodni]
   The suspect was drawing up. (Podejrzany poruszał się w kierunku północnym.)
   In which direction are we drawing? (W jakim kierunku się poruszamy?)
 4. move about
phrasal verb
 1. move around * , move about
  • kręcić się (o chodzeniu), ruszać się (w nieznacznym stopniu)
   I heard someone moving about in the basement. (Usłyszałam, że ktoś się kręci w piwnicy.)
   In order not to sit long hours in front of the computer, try to move around sometimes. (Aby nie przesiadywać długich godzin przed komputerem, spróbuj czasem trochę się poruszać.)
 2. snap it up
idiom
 1. hurry up , także: get a wriggle on BrE , także: get a wiggle on AmE
czasownik
 1. stir , ***
  • poruszać, ruszać [przechodni/nieprzechodni]
   I'm longing for a wave of love that would stir in me. (Czekam na falę miłości, która by się we mnie poruszyła.)
   The wind gently stirred the leaves. (Wiatr delikatnie poruszył liśćmi.)
 2. give ***** , także: gie ScoE
  • ruszać, poruszać [przechodni]
   This gear gives the mechanism. (To koło zębate porusza mechanizm.)
   The wind was giving the leaves. (Wiatr poruszał liśćmi.)
 3. disturb **
 4. budge
 5. get *****   [przechodni]
  Get out of here! (Ruszaj się stąd!)
  I can't get this heavy bag. (Nie mogę poruszyć tej ciężkiej torby.)
 6. bestir
phrasal verb
 1. start off *  
  My car wouldn't start off so I called a cab. (Mój samochód nie chciał ruszyć, więc zadzwoniłem po taksówkę.)
  Can we start off already? (Czy możemy już ruszyć?)
 2. start out **
phrasal verb
 1. take off **
 2. start up *
czasownik
 1. interfere **
czasownik
 1. shift ****
wykrzyknik
 1. Freeze!
  • Nie ruszać się!, Stać!
   Freeze! Or I'll shoot! (Stój! Bo będę strzelał!)
   Freeze! - screamed the policeman. (Nie ruszaj się! - krzyknął policjant.)
rzeczownik
 1. Keep your position!   język mówiony

Powiązane zwroty — "ruszać się"

rzeczownik
ruch = movement +5 znaczeń
nieruchomość = property +1 znaczenie
wzruszenie = emotion +2 znaczenia
rozruch = riot +1 znaczenie
poruszenie = mobilization AmE , także: mobilisation BrE +2 znaczenia
czasownik
phrasal verb
przymiotnik
ruchomy = mobile +2 znaczenia
ruchliwy = busy +1 znaczenie
wzruszający = poignant +3 znaczenia

"ruszać się" — Słownik kolokacji angielskich

hurry up kolokacja
 1. hurry czasownik + up particle = ruszać się, pospieszyć się, spieszyć się, streszczać się, ruszać cztery litery
  Bardzo silna kolokacja

  If we really wanted to make him happy we'd back off and hurry up.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo