"ruszać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ruszać się" po polsku — Słownik angielsko-polski

ruszać się

czasownik
 1. move *****
 2. stir ***
  • ruszać się (z miejsca), opuszczać (miejsce) [INTRANSITIVE]
   He was a shy child - he seldom stirred from his room. (On był nieśmiałym dzieckiem - rzadko opuszczał swój pokój.)
 3. draw *****
  • ruszać się, poruszać się (w określonym kierunku) [INTRANSITIVE]
   The suspect was drawing up. (Podejrzany poruszał się w kierunku północnym.)
   In which direction are we drawing? (W jakim kierunku się poruszamy?)
 4. move about
idiom
 1. hurry up , get a wriggle on British English , get a wiggle on American English
phrasal verb
 1. snap it up
czasownik
 1. stir ***
  • poruszać, ruszać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I'm longing for a wave of love that would stir in me. (Czekam na falę miłości, która by się we mnie poruszyła.)
   The wind gently stirred the leaves. (Wiatr delikatnie poruszył liśćmi.)
 2. give *****
  • ruszać, poruszać [TRANSITIVE]
   This gear gives the mechanism. (To koło zębate porusza mechanizm.)
   The wind was giving the leaves. (Wiatr poruszał liśćmi.)
 3. disturb **
 4. budge
 5. get *****   [TRANSITIVE]
  Get out of here! (Ruszaj się stąd!)
  I can't get this heavy bag. (Nie mogę poruszyć tej ciężkiej torby.)
 6. bestir
phrasal verb
 1. start off *  
  My car wouldn't start off so I called a cab. (Mój samochód nie chciał ruszyć, więc zadzwoniłem po taksówkę.)
  Can we start off already? (Czy możemy już ruszyć?)
 2. start out **
phrasal verb
 1. take off **
 2. start up *
czasownik
 1. interfere **
czasownik
 1. shift ****

Powiązane zwroty — "ruszać się"

rzeczownik
ruch = movement +5 znaczeń
nieruchomość = property +1 znaczenie
wzruszenie = emotion +2 znaczenia
rozruch = starting +1 znaczenie
czasownik
phrasal verb
przymiotnik
ruchomy = mobile +2 znaczenia
ruchliwy = busy +1 znaczenie
wzruszający = poignant +4 znaczenia

"ruszać się" — Słownik kolokacji angielskich

hurry up kolokacja
 1. hurry czasownik + up particle = ruszać się, pospieszyć się, spieszyć się, streszczać się, ruszać cztery litery
  Bardzo silna kolokacja

  If we really wanted to make him happy we'd back off and hurry up.

  Podobne kolokacje:
move about kolokacja
 1. move czasownik + about przysłówek = ruszać się, poruszać się
  Bardzo silna kolokacja

  And I had the whole big world around me to move about in.

  Podobne kolokacje:
 2. move czasownik + about przyimek = ruszać się, poruszać się
  Bardzo silna kolokacja

  The family moved about a great deal when she was young.

  Podobne kolokacje: