"pospieszyć się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pospieszyć się" po polsku

pospieszyć się

czasownik
 1. rush ****
  • pospieszyć się, pospieszać (kogoś) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   to hurry
   I don't like to be rushed when I take a bath. (Nie lubię być pospieszanym, kiedy się kąpię.)
   My wife gets nervous when I rush her. (Moja żona robi się nerwowa, kiedy ją poganiam.)
   Please, don't rush me. I'm already in a terrible state. (Proszę, nie pospieszaj mnie. I tak już jestem w okropnym stanie.)
   link synonim: hurry
 2. move your arse British English , move your ass American English
idiom
 1. hurry up , także: get a wriggle on British English , także: get a wiggle on American English
 2. get on with it   spoken
  We have to leave now, get on with it! (Musimy już wychodzić, pospiesz się!)
 3. shake a leg
czasownik
 1. hurry **   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  We need to hurry. (Musimy się pospieszyć.)
  If you don't hurry up, we'll be late. (Jeśli się nie pospieszysz, spóźnimy się.)
  I dressed slowly, not hurrying. (Ubrałem się powoli, nie spiesząc się.)
  link synonim: rush
 2. run *****
  • spieszyć się (żeby coś zrobić) [INTRANSITIVE]
   You don't have to run to cook dinner, I'll help you. (Nie musisz spieszyć się, żeby ugotować obiad, pomogę ci.)
   The mom ran to pick up her children from school. (Mama spieszyła się, żeby odebrać dzieci ze szkoły.)
 3. cannonball  
 4. dash **
 5. go rushing  
 6. hotfoot
 7. whirry  
 8. wazz British English informal , także: waz British English informal
phrasal verb
 1. trot off
 2. peg it
idiom
 1. make haste  
 2. shake the lead out  

"pospieszyć się" — Słownik kolokacji angielskich

hurry up kolokacja
 1. hurry czasownik + up particle = ruszać się, pospieszyć się, spieszyć się, streszczać się, ruszać cztery litery
  Bardzo silna kolokacja

  If we really wanted to make him happy we'd back off and hurry up.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo