ruszać się, pospieszyć się, spieszyć się, streszczać się, ruszać cztery litery

hurry up, get a wriggle on, get a wiggle on

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor