Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"poruszać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poruszać się" po polsku

poruszać się

obrazek do "move" po polsku
czasownik
 1. move *****
 2. nod ****
 3. ride ****
  • krążyć, płynąć, poruszać się (np. księżyc po niebie) [nieprzechodni]
   The moon rides on the sky. (Księżyc krąży po niebie.)
   The surfer rode on the waves. (Surfer płynął na falach.)
 4. blow , ****
 5. draw , *****
  • ruszać się, poruszać się (w określonym kierunku) [nieprzechodni]
   The suspect was drawing up. (Podejrzany poruszał się w kierunku północnym.)
   In which direction are we drawing? (W jakim kierunku się poruszamy?)
 6. move about
 7. fare **
 8. get *****
  • poruszać się, przemieszczać się [nieprzechodni]
   He got into bed. (On położył się do łóżka.)
   Get out of here! (Wynoś się stąd!)
   A bus gets to the city center slowly. (Autobus wolno porusza się w stronę centrum miasta.)
 9. make a motion  
 10. ambulate
 11. shrithe
phrasal verb
 1. get around * , get about BrE  
 2. shift around

poruszać się, poruszać

czasownik
 1. work , *****
Tips to make your move less stressful – House Made Home obrazek do "wag" po polsku
czasownik
 1. move *****
 2. affect ****
  • wzruszać, poruszać (kogoś) [przechodni]
   The novel "Wuthering Heights" affected me. (Powieść "Wichrowe Wzgórza" wzruszyła mnie.)
   The director's speech affected the audience. (Przemowa reżysera wzruszyła widownię.)
 3. stir , ***
  • poruszać, ruszać [przechodni/nieprzechodni]
   I'm longing for a wave of love that would stir in me. (Czekam na falę miłości, która by się we mnie poruszyła.)
   The wind gently stirred the leaves. (Wiatr delikatnie poruszył liśćmi.)
  • pobudzać, poruszać, podniecać [przechodni]
   She is the kind of girl that can stir the emotions of a man. (Ona jest typem dziewczyny, która potrafi pobudzić emocje mężczyzny.)
   His words stirred the angry crowd. (Jego słowa poruszyły rozgniewany tłum.)
   Her speech stirred a lot of people. (Jej przemowa wzburzyła wielu ludzi.)
 4. touch ****
  • poruszać, wzruszać, urazić (np. czyjeś uczucia) [przechodni]
   Your confession touched my heart. (Twoje wyznanie wzruszyło moje serce.)
   This film touched her deeply. (Ten film głęboko ją poruszył.)
 5. bring *****
 6. give ***** , także: gie ScoE
  • ruszać, poruszać [przechodni]
   This gear gives the mechanism. (To koło zębate porusza mechanizm.)
   The wind was giving the leaves. (Wiatr poruszał liśćmi.)
 7. raise *****
  • podnosić, poruszać (temat) [przechodni]
   I need to raise this subject at the meeting. (Muszę poruszyć ten temat na spotkaniu.)
   Don't raise that subject. It is rather thorny. (Nie poruszaj tego tematu. Jest on raczej drażliwy.)
 8. wiggle
  • kręcić (się), poruszać (się) (na boki), machać
   She wiggled her hips. (Kręciła biodrami.)
   I can wiggle my ears, look! (Potrafię machać uszami, spójrz!)
 9. wag
 10. disturb **
 11. budge
 12. moot
 13. agitate
 14. go , *****
 15. bestir
phrasal verb
 1. bring something up , bring up something **
czasownik
 1. flex *
 2. broach ,
 3. commove

Powiązane zwroty — "poruszać się"

czasownik
rzeczownik
ruch = movement +5 znaczeń
poruszenie = mobilization AmE , także: mobilisation BrE +5 znaczeń
poruszanie = raising +1 znaczenie
phrasal verb
przysłówek
oględnie (poruszać się, mówić) = cautiously
przymiotnik
poruszony = disturbed +2 znaczenia

"poruszać się" — Słownik kolokacji angielskich

shift around kolokacja
 1. shift czasownik + around przyimek = przemieszczać się, poruszać się, przesuwać się
  Silna kolokacja

  I did the addition in my head and shifted around some more.

  Podobne kolokacje:
got about kolokacja
Popularniejsza odmiana: get about
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poruszać się
 1. get czasownik + about przyimek
  Silna kolokacja

  So if we could get into groups of maybe about four.

  Podobne kolokacje:
make a motion kolokacja
 1. make czasownik + motion rzeczownik = poruszać się
  Zwykła kolokacja

  He made a motion for the boy to come to him.

traveled at kolokacja
Popularniejsza odmiana: travel at
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poruszać się
 1. travel czasownik + at przyimek
  Luźna kolokacja

  Best thing for you to do would be just to travel at night.

  Podobne kolokacje: