"ruszyć się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ruszyć się" po polsku

ruszyć się

czasownik
 1. budge
 2. shift ****
  • ruszyć się, pędzić, zasuwać, gnać potocznie [nieprzechodni]
   I have to shift, I'll be late for work! (Muszę pędzić, spóźnię się do pracy!)
   I shifted to school because I was already late. (Pognałam do szkoły, ponieważ i tak już byłam spóźniona.)
 3. bestir
idiom
 1. make a move
  • ruszyć się (zebrać się i wyjść)
   Let's make a move - it's gone twelve o'clock. (Ruszmy się - już po dwunastej.)
   When will you finally make a move? We are going to be late. (Kiedy się w końcu ruszycie? Spóźnimy się.)
 2. shake a leg
czasownik
 1. stir , ***
  • poruszać, ruszać [przechodni/nieprzechodni]
   I'm longing for a wave of love that would stir in me. (Czekam na falę miłości, która by się we mnie poruszyła.)
   The wind gently stirred the leaves. (Wiatr delikatnie poruszył liśćmi.)
 2. give ***** , także: gie Scottish English
  • ruszać, poruszać [przechodni]
   This gear gives the mechanism. (To koło zębate porusza mechanizm.)
   The wind was giving the leaves. (Wiatr poruszał liśćmi.)
 3. disturb **
 4. get *****   [przechodni]
  Get out of here! (Ruszaj się stąd!)
  I can't get this heavy bag. (Nie mogę poruszyć tej ciężkiej torby.)
phrasal verb
 1. start off *  
  My car wouldn't start off so I called a cab. (Mój samochód nie chciał ruszyć, więc zadzwoniłem po taksówkę.)
  Can we start off already? (Czy możemy już ruszyć?)
 2. start out **
phrasal verb
 1. take off **
 2. start up *
czasownik
 1. budge
czasownik
 1. interfere **
obrazek do "move" po polsku obrazek do "hurry up" po polsku
czasownik
 1. move *****
 2. draw , *****
  • ruszać się, poruszać się (w określonym kierunku) [nieprzechodni]
   The suspect was drawing up. (Podejrzany poruszał się w kierunku północnym.)
   In which direction are we drawing? (W jakim kierunku się poruszamy?)
 3. move about
phrasal verb
 1. move around * , move about
  • kręcić się (o chodzeniu), ruszać się (w nieznacznym stopniu)
   I heard someone moving about in the basement. (Usłyszałam, że ktoś się kręci w piwnicy.)
   In order not to sit long hours in front of the computer, try to move around sometimes. (Aby nie przesiadywać długich godzin przed komputerem, spróbuj czasem trochę się poruszać.)
 2. snap it up
idiom
 1. hurry up , także: get a wriggle on British English , także: get a wiggle on American English

"ruszyć się" — Słownik kolokacji angielskich

make a move kolokacja
 1. make czasownik + move rzeczownik = ruszyć się (zebrać się i wyjść)
  Zwykła kolokacja

  He made no move to be near either of them.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo