ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"streszczać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "streszczać się" po polsku

streszczać się

idiom
 1. be brief
  • mówić krótko, streszczać się
   I don't have much time - be brief. (Nie mam dużo czasu - streszczaj się.)
 2. hurry up , także: get a wriggle on British English , także: get a wiggle on American English
 3. get one's skates on
 1. keep it short
  • mówić krótko, streszczać się
   We've got only 10 minutes, so I will keep it short. (Mamy tylko 10 minut, zatem będę się streszczał.)
   Elaborateness in a speech should be avoided. It is better to keep it short. (Powinno się unikać zawiłości w przemówieniu. Lepiej jest mówić krótko.)
phrasal verb
 1. snap it up
czasownik
 1. abstract **
  • streszczać (np. jakiś dokument)
   She abstracted an article. (Ona streściła artykuł.)
   I abstracted all collected material in front of the class. (Streściłem cały zebrany materiał przed klasą.)
 2. capsule *
 3. summarise British English , summarize American English *
 4. recap
 5. encapsulate , encapsule
 6. epitomize , epitomise British English  
 7. abridge  
 8. précis
 9. synopsize
 10. capsulize , także: capsule *  

Powiązane zwroty — "streszczać się"

rzeczownik
treść = content +3 znaczenia
streszczenie = summary +14 znaczeń
przymiotnik
treściwy = concise +8 znaczeń
inne
Zobacz także: streszczanie

"streszczać się" — Słownik kolokacji angielskich

hurry up kolokacja
 1. hurry czasownik + up particle = ruszać się, pospieszyć się, spieszyć się, streszczać się, ruszać cztery litery
  Bardzo silna kolokacja

  If we really wanted to make him happy we'd back off and hurry up.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo