KURS ETUTOR MATURA -30%.Repetytorium z angielskiego w Twoim telefonie.Sprawdź

"spieszyć się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spieszyć się" po polsku

spieszyć się

czasownik
 1. hurry **   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  We need to hurry. (Musimy się pospieszyć.)
  If you don't hurry up, we'll be late. (Jeśli się nie pospieszysz, spóźnimy się.)
  I dressed slowly, not hurrying. (Ubrałem się powoli, nie spiesząc się.)
  link synonim: rush
 2. run *****
  • spieszyć się (żeby coś zrobić) [INTRANSITIVE]
   You don't have to run to cook dinner, I'll help you. (Nie musisz spieszyć się, żeby ugotować obiad, pomogę ci.)
   The mom ran to pick up her children from school. (Mama spieszyła się, żeby odebrać dzieci ze szkoły.)
 3. cannonball  
 4. dash **
 5. go rushing  
 6. hotfoot
 7. whirry  
 8. wazz British English informal , także: waz British English informal
idiom
 1. hurry up , także: get a wriggle on British English , także: get a wiggle on American English
 2. make haste  
 3. shake the lead out  
phrasal verb
 1. trot off
  • pędzić, spieszyć się, gnać informal
   I trotted off to the house. (Popędziłem do domu.)
   Where are you trotting off? (Gdzie pędzisz?)
 2. peg it
czasownik
 1. gain time
idiom
 1. take one's time *
czasownik
 1. be in no hurry , not be in any hurry  
czasownik
 1. hasten  
  I must hasten or I'll be late. (Muszę się spieszyć, bo inaczej będę spóźniony.)
  I hastened to the bank to deposit some money when I met her. (Śpieszyłem się do banku, żeby wpłacić trochę pieniędzy, kiedy ją spotkałem.)
idiom
 1. be on the jump
 2. be in a hurry  
  I'm in a hurry, I don't have time for questions. (Śpieszę się, nie mam czasu na pytania.)

"spieszyć się" — Słownik kolokacji angielskich

make haste kolokacja
 1. make czasownik + haste rzeczownik = spieszyć się
  Bardzo silna kolokacja

  Richard made haste because he'd been told to and he couldn't seem to think for himself.

  Podobne kolokacje:
hurry up kolokacja
 1. hurry czasownik + up particle = ruszać się, pospieszyć się, spieszyć się, streszczać się, ruszać cztery litery
  Bardzo silna kolokacja

  If we really wanted to make him happy we'd back off and hurry up.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo