Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"spieszenie się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spieszenie się" po polsku

spieszenie się

rzeczownik
 1. running **
  • spieszenie się (żeby coś zrobić)
 2. chasing
 3. cannonballing  
 4. hurrying  
 5. whirrying  
 6. hotfooting
obrazek do "hurry" po polsku obrazek do "hurry up" po polsku
czasownik
 1. hurry **   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  We need to hurry. (Musimy się pospieszyć.)
  If you don't hurry up, we'll be late. (Jeśli się nie pospieszysz, spóźnimy się.)
  I dressed slowly, not hurrying. (Ubrałem się powoli, nie spiesząc się.)
  link synonim: rush
 2. run *****
  • spieszyć się (żeby coś zrobić) [INTRANSITIVE]
   You don't have to run to cook dinner, I'll help you. (Nie musisz spieszyć się, żeby ugotować obiad, pomogę ci.)
   The mom ran to pick up her children from school. (Mama spieszyła się, żeby odebrać dzieci ze szkoły.)
 3. cannonball  
 4. dash **
 5. go rushing  
 6. hotfoot
 7. whirry  
 8. wazz British English informal , także: waz British English informal
idiom
 1. hurry up , także: get a wriggle on British English , także: get a wiggle on American English
 2. make haste  
 3. shake the lead out  
phrasal verb
 1. trot off
 2. peg it
czasownik
 1. gain time
idiom
 1. take one's time *
czasownik
 1. be in no hurry , not be in any hurry  
czasownik
 1. hasten  
  I must hasten or I'll be late. (Muszę się spieszyć, bo inaczej będę spóźniony.)
  I hastened to the bank to deposit some money when I met her. (Śpieszyłem się do banku, żeby wpłacić trochę pieniędzy, kiedy ją spotkałem.)
idiom
 1. be on the jump
 2. be in a hurry  
  I'm in a hurry, I don't have time for questions. (Śpieszę się, nie mam czasu na pytania.)

powered by  eTutor logo