KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"pospieszać kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pospieszać kogoś" po polsku

czasownik
 1. rush ****
  • pospieszyć się, pospieszać (kogoś) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   to hurry
   I don't like to be rushed when I take a bath. (Nie lubię być pospieszanym, kiedy się kąpię.)
   My wife gets nervous when I rush her. (Moja żona robi się nerwowa, kiedy ją poganiam.)
   Please, don't rush me. I'm already in a terrible state. (Proszę, nie pospieszaj mnie. I tak już jestem w okropnym stanie.)
   link synonim: hurry
 2. hurry **
  • pospieszać (kogoś) [TRANSITIVE]
   He hurried me although we had a lot of time. (On mnie pospieszał, chociaż mieliśmy mnóstwo czasu.)
   Hurry your son if you don't want to be late. (Pospiesz swojego syna, jeśli nie chcesz się spóźnić.)
   link synonim: rush
 3. bound *
 4. hustle *
 5. spur **
  • ponaglać, pospieszać
   Don't spur me! I'm moving as fast as I can. (Nie ponaglaj mnie! Działam tak szybko, jak mogę.)
 6. quicken
 7. whirry  
 8. festinate   old use

pospieszać kogoś

phrasal verb
 1. hurry somebody up  

powered by  eTutor logo