"pospieszyć kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pospieszyć kogoś" po polsku

pospieszyć kogoś

czasownik
 1. chase somebody *** , chase somebody up
czasownik
 1. rush ****
  • pospieszyć się, pospieszać kogoś [TRANSITIVE]
   to hurry
   I don't like to be rushed when I take a bath. (Nie lubię być pospieszanym, kiedy się kąpię.)
   My wife gets nervous when I rush her. (Moja żona robi się nerwowa, kiedy ją poganiam.)
   Please, don't rush me. I'm already in a terrible state. (Proszę, nie pospieszaj mnie. I tak już jestem w okropnym stanie.)
   link synonim: hurry
 2. move your arse British English , move your ass American English
idiom
 1. hurry up , także: get a wriggle on British English , także: get a wiggle on American English
 2. get on with it   spoken
  We have to leave now, get on with it! (Musimy już wychodzić, pospiesz się!)
 3. shake a leg

powered by  eTutor logo