"podsuwać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podsuwać" po polsku

podsuwać [TRANSITIVE]

czasownik
 1. prompt **
  • sugerować, podpowiadać, podsuwać (rozmówcy) [TRANSITIVE]
   Parents usually prompt their children to say thank you. (Rodzice zazwyczaj podpowiadają swoim dzieciom, aby powiedziały dziękuję.)
 2. plant , *****
  • podsuwać, podrzucać (np. fałszywe dowody) informal [TRANSITIVE]
   He planted the false evidence, derailing the whole case. (Podrzucił fałszywe dowody, zakłócając całą sprawę.)
   I was forced to plant them the instructions. (Byłem zmuszony podrzucić im instrukcje.)
czasownik
 1. inspire ***
  • natchnąć, pobudzać, podsunąć [TRANSITIVE]
   He inspired me to start running. (On natchnął mnie, żeby zacząć biegać.)
   My teacher inspired me to take part in an international competition. (Mój nauczyciel natchnął mnie, abym wziął udział w międzynarodowym konkursie.)

Powiązane zwroty — "podsuwać"

rzeczownik

powered by  eTutor logo