"induction" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "induction" po angielsku

induction

rzeczownik
 1. wprowadzenie, wstąpienie (na urząd, do stowarzyszenia) [policzalny lub niepoliczalny]
  We will conduct his induction to our group tomorrow. (Przeprowadzimy jego wprowadzenie do naszej grupy jutro.)
 2. prowokowanie, indukowanie (porodu) termin techniczny [policzalny lub niepoliczalny]
  After an induction of the birth, the baby was throughly examined. (Po sprowokowaniu porodu, dziecko zostało dokładnie przebadane.)
 3. zasysanie termin techniczny
  These valves control induction. (Te zawory kontrolują zasysanie.)
 4. indukcja, wzbudzenie (np. prądu) termin techniczny
  This stove uses induction to heat up. (Ta kuchenka używa indukcji do rozgrzewania.)
 5. indukcja (metoda myśleniowa, przeciwieństwo dedukcji)
  He used induction to reach that conclusion. (On doszedł do tego wniosku używając indukcji.)
 6. powołanie, wcielenie (do wojska)  AmE
  The induction of the new recruits to the army will take place tomorrow. (Wcielelenie do wojska nowych rekrutów będzie miało miejsce jutro.)
 7. wywołanie, spowodowanie (np. choroby)
  Cause of the induction of this disease is still unknown. (Przyczyna wywołania tej choroby nadal pozostaje nieznana.)
 8. orientacja pracownika, początkowa faza onboardingu
  Induction helps new employees acclimatise. (Orientacja pomaga nowym pracownikom się zaaklimatyzować.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.