BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"nieprzyjemny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nieprzyjemny" po polsku

nieprzyjemny

przymiotnik
 1. painful **
  • bolesny, nieprzyjemny (np. doświadczenie)
   It must have been very painful. (To musiało być bardzo bolesne.)
   The death of a loved one is always a painful experience. (Śmierć bliskiej osoby jest zawsze bolesnym doświadczeniem.)
 2. nasty , **
  • nieprzyjemny, złośliwy, niemiły (o osobie)
   When he was asked to leave he got nasty. (Kiedy poproszono go o wyjście, zaczął być nieprzyjemny.)
   She's nasty. She yells at people and offends everyone. (Ona jest nieprzyjemna. Ona krzyczy na ludzi i obraża wszystkich.)
  • okropny, nieprzyjemny (np. doświadczenie, sytuacja)
   It was a nasty experience when I got fired. (To było okropne doświadczenie, kiedy zostałem zwolniony.)
   My parents quarrelled and it was a nasty situation. (Moi rodzice się pokłócili i to była nieprzyjemna sytuacja.)
   Their divorce was nasty. Everyone is happy that it's over. (Ich rozwód był okropny. Wszyscy są szczęśliwi, że to już koniec.)
 3. unpleasant *
  • niemiły, nieprzyjemny, niesympatyczny
   Her unpleasant remark upset me. (Jej nieprzyjemna uwaga zasmuciła mnie.)
   Today's weather is very unpleasant. It's too cold. (Dzisiejsza pogoda jest bardzo nieprzyjemna. Jest za zimno.)
   I don't want to meet this unpleasant person again. (Nie chcę znowu spotkać tej niesympatycznej osoby.)
 4. horrible **
  • nieprzyjemny, niemiły, okropny
   Why are you being so horrible to me? (Dlaczego jesteś dla mnie taki okropny?)
 5. evil **  
  He has an evil voice. (On ma nieprzyjemny głos.)
  What's that evil smell? (Co to za nieprzyjemny zapach?)
 6. harsh **
  • ostry, nieprzyjemny (zbyt mocny, zbyt głośny, zbyt jasny, itd.)
   He tried to shield his eyes from the harsh light. (On próbował osłonić swoje oczy przed ostrym światłem.)
 7. bitter **
  • przenikliwy, przejmujący, nieprzyjemny (np. wiatr, chłód)
   Take your coat, the wind is very cold and bitter today. (Weź płaszcz, wiatr jest dziś bardzo zimny i nieprzyjemny.)
   I'm scared of the bitter cold in her voice. (Boję się przejmującego chłodu w jej głosie.)
 8. annoying *
 9. ferocious
 10. unsavoury British English , unsavory American English
 11. unpalatable
 12. disagreeable
 13. seamy
 14. sulphurous British English , sulfurous American English
 15. icky
 16. unwholesome
  • nieprzyjemny (np. zapach)
   What an unwholesome smell! (Co za nieprzyjemny zapach!)
   He is an unwholesome person. His comments are nasty. (On jest nieprzyjemną osobą. Jego uwagi są złośliwe.)
 17. unappealing
 18. displeasing
 19. unenjoyable  
 20. ill-natured
 21. uncongenial
 22. eye-watering
 23. unlikeable , unlikable
 24. ill-favoured British English , ill-favored American English
 25. no tea party
 26. dreich Scottish English
 27. cringeworthy , także: cringe-inducing , także: cringe-making
 28. pestilential
 29. dickish
 30. stanky

Powiązane zwroty — "nieprzyjemny"

rzeczownik
szum (nieprzyjemny dźwięk) = noise
cyrk (nieprzyjemny interes) = lark
potwór (ktoś okrutny i nieprzyjemny) = beast
sprzężenie (nieprzyjemny pisk kiedy mikrofon jest zbyt blisko głośnika) = feedback
zgrzytanie (nieprzyjemny dźwięk) = grinding
przymiotnik
surowy (nieprzyjemny i niesprawiedliwy, np. los, kara) = harsh
wilgotny (w nieprzyjemny sposób - np. o pogodzie, powietrzu) = humid
straszny (nieprzyjemny) = dreadful
przysłówek
nieprzyjemnie = unpleasantly +5 znaczeń

powered by  eTutor logo