"przeklęty" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przeklęty" po polsku

przeklęty

przymiotnik
 1. damned *
  • cholerny, diabelski, przeklęty
   He's such a damned fool! (On jest takim cholernym głupcem!)
   Be careful with that damned knife! (Uważaj z tym przeklętym nożem!)
   link synonimy: damn, dad-blamed
 2. bloody **
 3. goddamn * , goddam , goddamned
 4. damn *** , także: dayum
  • cholerny, przeklęty obraźliwie
   This damn car won't start! (Ten cholerny samochód nie chce zapalić!)
   I can't open this damn window! (Nie mogę otworzyć tego przeklętego okna!)
   link synonim: damned
 5. frigging , friggin' , także: friggen'
  • przeklęty, cholerny
   Frigging tourists, they think they can just disrespect the refugees in our city so shamelessly. (Przeklęci turyści. Wydaje im się, że mogą tak bezwstydnie okazywać brak szacunku dla uchodźców w naszym mieście.)
 6. accursed , także: accurst dawne użycie
 7. cursed , także: curst
 8. hairy
 9. confounded
 10. effing
  • przeklęty, cholerny British English
   "How are you today?" - "Effing good!" ("Jak się dziś masz?" - "Cholernie dobrze!")
   These effing children! (Te przeklęte dzieciaki!)
   używany jako eufemizm
 11. tarnal  
 12. dadgum , daggum
 13. danged
 14. goldarn potocznie , także: goldurn
 15. dad-blamed potocznie
 16. deuced
 17. bleeping
 18. blamed   American English potocznie
 19. blankety-blank
 20. cotton-picking
czasownik
 1. curse **
  • przekląć, przeklinać (np. kogoś, coś) [przechodni]
   She cursed herself for her stupidity. (Ona przeklęła się za swoją głupotę.)
   He looked out of the window and cursed the weather. (On wyjrzał przez okno i przeklnął pogodę.)
   An old woman cursed my family. (Stara kobieta przeklęła moją rodzinę.)
   link synonim: accurse

Powiązane zwroty — "przeklęty"

czasownik
rzeczownik
przysłówek
Zobacz także: przeklinanie

powered by  eTutor logo