BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"przekleństwo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przekleństwo" po polsku

przekleństwo

rzeczownik
 1. curse **
  • przekleństwo, wulgaryzm
   They forbid their children to utter curses. (Oni zabronili swoim dzieciom wypowiadać przekleństwa.)
   Where did your son learn all these curses? (Gdzie twój syn nauczył się tych wszystkich wulgaryzmów?)
   How many curses are there in an English language? (Jak wiele jest przekleństw w języku angielskim?)
   link synonim: swear word
  • przekleństwo, klątwa
   The old witch put a curse on me. (Stara wiedźma rzuciła na mnie klątwę.)
   I'm not afraid of your curse, I don't believe in it! (Nie boję się twojej klątwy, nie wierzę w nią!)
   If you don't help me, I'll put a curse on your whole family. (Jeżeli mi nie pomożesz, rzucę klątwę na całą twoją rodzinę.)
  • przekleństwo (coś powodującego problemy, np. korki)
   Her presence is a curse. (Jej obecność jest przekleństwem.)
   This traffic jam is a curse, we'll be late! (Ten korek to przekleństwo, spóźnimy się!)
 2. profanity  
  Would you please not use profanity in this house? (Czy mógłbyś nie używać przekleństw w tym domu?)
 3. oath *  
 4. expletive
 5. jinx
 6. swearing
 7. cuss   old-fashioned
 8. swear word , także: swearword
 9. imprecation   literary
 10. cussword   informal
 11. malediction   old-fashioned
 12. cuss word   old-fashioned
 13. malison   old use

"przekleństwo" — Słownik kolokacji angielskich

cuss word kolokacja
 1. cuss rzeczownik + word rzeczownik = przekleństwo
  Bardzo silna kolokacja

  Sorry, I don't have a very large vocabulary of cuss words.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo