ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zmagać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zmagać się" po polsku

zmagać się

The Supreme Struggle in the
czasownik
 1. struggle ****
  • borykać się, wysilać się, zmagać się, starać się [nieprzechodni]
   They struggled with poverty for years. (Oni zmagali się z biedą od lat.)
   She has to struggle with her illness alone because she has no family. (Ona musi sama borykać się ze swoją chorobą, bo nie ma żadnej rodziny.)
 2. contend **
  • rywalizować, walczyć, zmagać się, borykać się, stawiać czoło [nieprzechodni]
   The chemical industry has to contend with European climate policy. (Przemysł chemiczny zmuszony jest borykać się z europejską polityką klimatyczną.)
   Is it because I have my own past to contend with? (Czy to dlatego, że mam swoją przeszłość, z którą się muszę zmagać?)
 3. wrestle * , także: warstle dialekt , także: warsle dialekt , także: wrassle , także: wrastle
 4. strive *
 5. grapple *
  • zmagać się, mocować się, siłować się
   Every night I grapple with regret regarding my actions. (Każdej nocy zmagam się z wyrzutami dotyczącymi moich działań.)
   I want to grapple with the strongest man in this gym. (Chcę się siłować z najsilniejszym człowiekiem na tej siłowni.)
 6. rassle
phrasal verb
 1. limp through

Powiązane zwroty — "zmagać się"

rzeczownik
zmaganie = struggle +2 znaczenia
zmaganie się = striving +4 znaczenia
czasownik
zmagać się z czymś = face +2 znaczenia
phrasal verb
idiom
inne

powered by  eTutor logo