"rywalizować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rywalizować" po polsku — Słownik angielsko-polski

rywalizować

czasownik
 1. rival **  
  You can't always rival with me. (Nie możesz zawsze ze mną rywalizować.)
  Mary rivals with her for his love. (Mary rywalizuje z nią o jego miłość.)
  zobacz także: oppose
 2. contend **
  • rywalizować, walczyć, zmagać się, borykać się, stawiać czoło [INTRANSITIVE]
   The chemical industry has to contend with European climate policy. (Przemysł chemiczny zmuszony jest borykać się z europejską polityką klimatyczną.)
   Is it because I have my own past to contend with? (Czy to dlatego, że mam swoją przeszłość, z którą się muszę zmagać?)
 3. fight *****   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  Boys always fight with each other. (Chłopcy zawsze ze sobą rywalizują.)
  The best players are still fighting for the first place. (Najlepsi gracze nadal rywalizują o pierwsze miejsce.)
 4. vie * , vie for
 5. jostle , także: justle
  • przepychać się łokciami, walczyć, rywalizować
   He jostled with me for a shirt in the shop. (On walczył ze mną o koszulę w sklepie.)
   They both jostled to get out of the building. (One obie przepychały się łokciami, by wydostać się z budynku.)
phrasal verb
 1. take on ***  
  He's too ambitious, he always has to take on everyone. (On jest zbyt ambitny, zawsze musi ze wszystkimi rywalizować.)
  I used to take on my brother when we were younger. (Rywalizowałem ze swoim bratem, kiedy byliśmy młodsi.)
 2. jostle for something
 1. be in competition