TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"stawiać czoło" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stawiać czoło" po polsku

stawiać czoło

czasownik
 1. weather , ***
 2. tackle **
  • uporać się (z czymś), stawiać czoło (problemom) [przechodni]
   They've had a couple of problems to tackle. (Oni mieli kilka problemów, którym musieli stawić czoło.)
   The company has to tackle the crisis. (Firma musi się uporać z kryzysem.)
   We have to tackle this issue immediately. (Musimy uporać się z tą kwestią natychmiast.)
 3. brave **
  • stawiać czoło (np. trudnościom, burzy)
   The traveler braved the blizzard as well as he could. (Podróżnik stawiał czoło śnieżycy tak dobrze, jak mógł.)
   We have to find a hideaway or we'll have to brave the storm. (Musimy znaleźć kryjówkę albo będziemy musieli stawić czoło burzy.)
 4. contend **
  • rywalizować, walczyć, zmagać się, borykać się, stawiać czoło [nieprzechodni]
   The chemical industry has to contend with European climate policy. (Przemysł chemiczny zmuszony jest borykać się z europejską polityką klimatyczną.)
   Is it because I have my own past to contend with? (Czy to dlatego, że mam swoją przeszłość, z którą się muszę zmagać?)