ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"stawiać czoło" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stawiać czoło" po polsku

stawiać czoło

czasownik
  1. weather , ***
  2. brave **
    • stawiać czoło (np. trudnościom, burzy)
      The traveler braved the blizzard as well as he could. (Podróżnik stawiał czoło śnieżycy tak dobrze, jak mógł.)
      We have to find a hideaway or we'll have to brave the storm. (Musimy znaleźć kryjówkę albo będziemy musieli stawić czoło burzy.)
  3. tackle **
    • uporać się (z czymś), stawiać czoło (problemom) [przechodni]
      They've had a couple of problems to tackle. (Oni mieli kilka problemów, którym musieli stawić czoło.)
      The company has to tackle the crisis. (Firma musi się uporać z kryzysem.)
  4. contend **
    • rywalizować, walczyć, zmagać się, borykać się, stawiać czoło [nieprzechodni]
      The chemical industry has to contend with European climate policy. (Przemysł chemiczny zmuszony jest borykać się z europejską polityką klimatyczną.)
      Is it because I have my own past to contend with? (Czy to dlatego, że mam swoją przeszłość, z którą się muszę zmagać?)

powered by  eTutor logo