"struggle" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "struggle" po angielsku

struggle ****

The Supreme Struggle in the Review: FIGHTING obrazek do "struggle" po polsku obrazek do "struggle" po polsku Fighting
czasownik
 1. borykać się, wysilać się, zmagać się, starać się [nieprzechodni]
  They struggled with poverty for years. (Oni zmagali się z biedą od lat.)
  She has to struggle with her illness alone because she has no family. (Ona musi sama borykać się ze swoją chorobą, bo nie ma żadnej rodziny.)
 2. szamotać się, szarpać się [nieprzechodni]
  The thief struggled with the police officer. (Złodziej szarpał się z policjantem.)
  I struggled with Peter but he was stronger than me. (Szarpałem się z Peterem, ale on był ode mnie silniejszy.)
 3. użerać się
 4. wdać się w konflikt, wziąć udział w konflikcie

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. dążenie, walka (np. o wolność) [policzalny]
  A struggle for their health became their priority. (Walka o zdrowie stała się ich priorytetem.)
  Our struggle for freedom became serious. (Nasza walka o wolność stała się poważna.)
 2. wysiłek, zmaganie [policzalny]
  My struggle was finally appreciated by the boss. (Mój wysiłek został w końcu doceniony przez szefa.)
  A struggle with the clients really exhausted him. (Zmaganie się z klientami naprawdę go wykończyło.)
 3. szarpanina, szamotanina, bójka [policzalny]
  There was a struggle outside the pub last night. (Wczorajszej nocy przed pubem miała miejsce bójka.)
  His words caused a struggle between his brother and me. (Jego słowa doprowadziły do szarpaniny pomiędzy jego bratem a mną.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.