Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"wojna klas" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wojna klas" po polsku

"wojna klas" — Słownik kolokacji angielskich

class warfare kolokacja
 1. class rzeczownik + warfare rzeczownik = wojna klas
  Bardzo silna kolokacja

  It is only considered class warfare by the media when the 99% begin to fight back.

class struggle kolokacja
 1. class rzeczownik + struggle rzeczownik = wojna klas
  Bardzo silna kolokacja

  We say that the class struggle is a law of social development.

class war kolokacja
 1. class rzeczownik + war rzeczownik = wojna klas
  Silna kolokacja

  Also, because they're the front line of what we came to call the class war.

  Podobne kolokacje: