"Iraq war" — Słownik kolokacji angielskich

Iraq war kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wojna w Iraku
  1. Iraq rzeczownik + war rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A recent example of their use is the Iraq war.

    Podobne kolokacje: