TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"class" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

class rzeczownik

rzeczownik + class
Kolokacji: 257
master class • art class • freshman class • education class • kindergarten class • science class • dance class • yoga class • grade class • ...
class + rzeczownik
Kolokacji: 217
class size • class struggle • class action • Class b • class warfare • Class AAA • class distinction • class act • class honor • class family • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 58
  • We say that the class struggle is a law of social development.
  • Power and authority: The inside view of the class struggle.
  • It was supposed to take place in the fire of the class struggle.
  • The question now is, what will be the outcome of the class struggle?
  • The first part of his answer appeals to the class struggle.
  • But all the old ideas of the class struggle still apply, he added.
  • In fact, they are organized upon the basis of a class struggle.
  • A change of focus was needed to convert the national conflict into a class struggle.
  • The party is also supports the concept of class struggle.
  • Marx thought that this class struggle would result in workers taking power.
3. class action = pozew łączny, powództwo grupowe, pozew grupowy, sprawa z powództwa grupowego, pozew zbiorowy class action
6. Class AAA = Klasa AAA Class AAA
8. class act = osoba pierwszej klasy, osoba z klasą (np. pod względem talentu lub zachowania) class act
10. class family = klasa rodzina class family
11. class system = system klasowy class system
12. class president = przewodniczący klasy, przewodnicząca klasy class president
15. Class AAA Norfolk = Klasa AAA Norfolk Class AAA Norfolk
18. Class winner = Zwycięzca klasy Class winner
19. class cricket = klasa krykiet class cricket
21. class member = klasa członek class member
22. Class AA = Klasa AA Class AA
23. class room = pokój klasy class room
24. Class AAA Columbus = Klasa AAA Columbus Class AAA Columbus
25. class action lawsuit = proces pozwu grupowego class action lawsuit
26. class war = wojna klas class war
27. class division = podział klasowy class division
28. class degree = stopień klasy class degree
29. Class c = C klasy Class c
30. class difference = przeciwność klasowa class difference
31. class time = termin zajęć class time
32. class people = ludzie klasy class people
33. class action suit = pozew łączny, powództwo grupowe, pozew grupowy, sprawa z powództwa grupowego, pozew zbiorowy class action suit
34. class trip = wycieczka klasowa class trip
35. class clown = błazen klasowy class clown
36. class A share = klasa część class A share
39. class reunion = spotkanie klasowe class reunion
40. class area = obszar klasy class area
41. class project = klasa projekt class project
43. class match = mecz klasy class match
44. class citizen = obywatel klasy class citizen
45. class valedictorian = wygłaszać wygłaszający mowę pożegnalną na zakończenie studiów klasy class valedictorian
46. class period = czas w szkole poświęcony na zajęcia class period
47. class schedule = harmonogram klasy class schedule
48. class cricketer = gracz w krykieta klasy class cricketer
49. class woman = klasa kobieta class woman
50. class debut = klasa debiut class debut
51. class rank = klasyfikacja uczniów (wg ocen) class rank
52. class status = status klasy class status
53. class discussion = dyskusja w klasie class discussion
54. class enemy = wróg klasowy class enemy
55. class neighborhood = dzielnica klasy class neighborhood
56. class honours degree = klasa dyplom ukończenia studiów class honours degree
57. Class d = D klasy Class d
58. class line = linia klasy class line
class + czasownik
Kolokacji: 102
class includes • class graduates • class begins • class starts • class consists • class uses • class takes • class goes • class meets • ...
czasownik + class
Kolokacji: 124
attend classes • teach classes • offer classes • conduct classes • take classes • include classes • begin classes • class called • ...
przymiotnik + class
Kolokacji: 249
middle class • upper class • low class • social class • senior class • entire class • whole class • regular class • English class • ...
przyimek + class
Kolokacji: 29
during class • between classes • after class • about class • into several classes • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.