Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"class" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

class rzeczownik

rzeczownik + class
Kolokacji: 257
master class • art class • freshman class • education class • kindergarten class • science class • dance class • yoga class • grade class • ...
class + rzeczownik
Kolokacji: 217
class size • class struggle • class action • Class b • class warfare • Class AAA • class distinction • class act • class honor • class family • ...
class + czasownik
Kolokacji: 102
class includes • class graduates • class begins • class starts • class consists • class uses • class takes • class goes • class meets • ...
czasownik + class
Kolokacji: 124
attend classes • teach classes • offer classes • conduct classes • take classes • include classes • begin classes • class called • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 36
7. class called = klasa zadzwoniła class called
8. begin classes = zacznij klasy begin classes
12. provide classes = dostarcz klasy provide classes
13. give classes = prowadź zajęcia give classes
14. start classes = klasy początku start classes
16. class known = klasa znany class known
17. win one's class = wygrywać czyjś klasa win one's class
18. class based = klasa oparła class based
19. enter class = wejdź do klasy enter class
20. skip classes = opuszczać lekcje, wagarować skip classes
21. cancel classes = odwołaj klasy cancel classes
22. enroll in classes = zapisz do klas enroll in classes
23. cut classes = klasy cięcia cut classes
24. miss classes = opuść zajęcia miss classes
26. go to class = pójdź do klasy go to class
29. show one's class = pokazywać czyjś klasa show one's class
30. class is used = klasa jest używana class is used
31. get class = mieć klasa get class
32. put in a class = załóż klasę put in a class
35. organize classes = zorganizuj klasy organize classes
36. finish in one's class = koniec w czyjś klasa finish in one's class
przymiotnik + class
Kolokacji: 249
middle class • upper class • low class • social class • senior class • entire class • whole class • regular class • English class • ...
przyimek + class
Kolokacji: 29
during class • between classes • after class • about class • into several classes • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.