"class" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

class rzeczownik

rzeczownik + class
Kolokacji: 257
master class • art class • freshman class • education class • kindergarten class • science class • dance class • yoga class • grade class • ...
class + rzeczownik
Kolokacji: 217
class size • class struggle • class action • Class b • class warfare • Class AAA • class distinction • class act • class honor • class family • ...
class + czasownik
Kolokacji: 102
class includes • class graduates • class begins • class starts • class consists • class uses • class takes • class goes • class meets • ...
czasownik + class
Kolokacji: 124
attend classes • teach classes • offer classes • conduct classes • take classes • include classes • begin classes • class called • ...
przymiotnik + class
Kolokacji: 249
middle class • upper class • low class • social class • senior class • entire class • whole class • regular class • English class • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 67
1. middle class = klasa średnia middle class
2. upper class = klasa wyższa upper class
4. social class = klasa społeczna social class
7. entire class = cała klasa entire class
8. whole class = cała klasa whole class
10. English class = Angielska klasa English class
11. small class = niewielka klasa small class
12. large class = duża klasa large class
13. political class = polityczna klasa political class
16. new class = nowa klasa new class
17. poor class = kiepska klasa poor class
18. private class = prywatna klasa private class
19. primary class = główna klasa primary class
20. British Rail Class = Koleje Brytyjskie Klasa British Rail Class
21. particular class = szczególna klasa particular class
22. separate class = oddzielna klasa separate class
23. professional class = zawodowa klasa professional class
24. black class = czarna klasa black class
25. advanced class = zaawansowana klasa advanced class
26. general class = ogólna klasa general class
27. inaugural class = klasa przemówienia inauguracyjnego inaugural class
28. privileged class = klasa uprzywilejowanych privileged class
29. American class = Amerykańska klasa American class
30. white class = biała klasa white class
31. incoming class = przybywająca klasa incoming class
32. wealthy class = bogata klasa wealthy class
33. single class = jedna klasa single class
34. urban class = miejska klasa urban class
35. well-known class = słynna klasa well-known class
37. broad class = szeroka klasa broad class
38. remedial class = wyrównawcza klasa remedial class
39. economic class = klasa ekonomiczna economic class
40. better class = lepsza klasa better class
41. main class = główna klasa main class
42. major class = główna klasa major class
43. French class = Francuska klasa French class
44. upper-middle class = wyższa klasa średnia upper-middle class
45. free class = wolna klasa free class
46. top class = najwyższa klasa top class
48. academic class = naukowa klasa academic class
49. distinct class = wyraźna klasa distinct class
50. specific class = konkretna klasa specific class
51. important class = ważna klasa important class
52. physical education class = klasa wychowania fizycznego physical education class
53. vocational class = zawodowa klasa vocational class
54. Spanish class = Hiszpańska klasa Spanish class
55. old class = stara klasa old class
56. weekly class = tygodniowa klasa weekly class
57. criminal class = przestępcza klasa criminal class
58. additional class = dodatkowa klasa additional class
59. bilingual class = dwujęzyczna klasa bilingual class
60. noble class = szlachecka klasa noble class
61. creative class = klasa kreatywna creative class
62. preparatory class = przygotowawcza klasa preparatory class
63. standard class = standardowa klasa standard class
64. elective class = klasa przedmiotu fakultatywnego elective class
65. religious class = religijna klasa religious class
66. only class = jedyna klasa only class
67. fourth-grade class = czwarty-klasa klasa fourth-grade class
przyimek + class
Kolokacji: 29
during class • between classes • after class • about class • into several classes • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.